Krijg grip op jouw angst, verdriet en heftige emoties die zijn ontstaan door een opvoeding in een probleem gezin.

 Voel je weer veilig en vrij.

Door mijn eigen levenservaring begrijp ik jouw probleem heel goed!

Ik ben ook opgegroeid in probleem gezin oftewel een disfunctioneel gezin en ik ben jarenlang op zoek geweest naar de juiste hulpverlening, begrip en empathie voor mijn pijn.

Vaak hebben mijn cliënten vanuit de reguliere psychische gezondheidszorg niet de juiste en/of voldoende oplossingen gevonden voor hun problematiek, die is ontstaan door opvoeding in een disfunctioneel gezin.
Een disfunctioneel gezin is bijvoorbeeld een gezin waarin een of beide ouders psychische problemen hebben/hadden, zoals bijvoorbeeld autisme, narcisme, depressie, angstklachten, gewelddadig- of agressief gedrag. Of groeiden mijn cliënten op met ouders die hen emotioneel verwaarloosden of die bijvoorbeeld extreem prestatie gericht waren.

Mijn eigen ervaring, opleiding, grote empathie, deskundigheid en heldere intuïtie zet ik in om jou, middels Transpersoonlijke Traumatherapie te bevrijden van emotionele blokkades. Ik ga jou leren om vanuit de ziel/als aanschouwer te kijken naar jouw persoonlijkheid. Ik begeleid jou daar stap voor stap in en ik kijk met jou mee. Ik kan functioneren op het grensvlak tussen ziel en persoonlijkheid. Ik begeleid sinds 2013 mensen op deze manier en behaal goede resultaten. Een van de resultaten is dat sommige cliënten hun antidepressiva en/of kalmeringsmiddelen afbouwen of helemaal stoppen hiermee. (Dit uiteraard in overleg met een arts).

Zoek je begeleiding bij de volgende punten?

u
Voel je dat je in een situatie zit vol verdriet en angst en wil je weer overzicht en meer bewustzijn om te kunnen genieten van het leven, vrij van oude, nog niet geheelde kwetsuren/trauma’s?
u
Voel jij je minder waard dan anderen en voel jij je niet gezien en wil je heel graag op jezelf kunnen vertrouwen en jezelf als gelijkwaardig aan anderen ervaren?
u
Ervaar jij angst en verdriet in jouw leven en ben jij opgevoed door ouders met psychische problemen, maar wil jij je graag weer veilig en blij gaan voelen?
u
Heb jij moeilijke, slechte, pijnlijke of onbevredigende relaties met bijvoorbeeld partners, familieleden, bazen en/of collega’s en verlang jij naar fijne en bevredigende relaties op basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid?
u
Voel jij je geremd in het nemen van stappen en acties vanuit jouw comfort zone en zou jij vol vertrouwen stappen en acties willen nemen ZONDER de angsten die zijn ontstaan door opvoeders en/of andere autoriteitspersonen toen jij kind was?

Jij kunt dit ook bereiken!

N
Je voelt je weer veilig en je wordt jouw eigen autoriteit in jouw leven.
N
Je ervaart plezier, vrijheid, lef en ondeugendheid en je blijft bij jezelf wanneer je in conflict komt met de problemen van een ander.
N
Je gaat zelfstandig je eigen weg ondanks wat anderen van jou willen en vinden.
N
Je neemt vol vertrouwen stappen en acties en je komt uit jouw comfortzone ZONDER angsten.
N
Je hebt en creëert liefdevolle, fijne en bevredigende relaties. Je geniet heel bewust van het leven, vrij van oude kwetsuren, banden of koorden die jou daarin belemmerden.
N
Vol zelfvertrouwen en je gelijkwaardig voelend aan anderen, volg jij de verlangens van jouw hart.
N
Je communiceert helder, krachtig en rechtschapen vanuit jouw hart wat er in jou leeft.
N
Je ervaart een bewustzijnsverruiming.
Door de therapie die ik aanbied ga je jouw bewustzijn ontwikkelen, waardoor je kunt gaan waarderen wie jij in wezen bent en wat het leven jou nu aan rijkdom biedt. Je ontdekt dat je ruimer kunt denken, meer kunt voelen, creatiever, wilskrachtiger, liefdevoller en gelukkiger kunt zijn dan je zelf nu durft te dromen!

Waarom kiezen voor Transpersoonlijke Trauma Therapie van Mirjam Otterspeer?

N
Transpersoonlijke Trauma Therapie zorgt voor het opruimen van emotionele blokkades ZONDER heftige herbeleving, waardoor deze vorm van therapie ook heel geschikt is voor kwetsbare cliënten.
Ik ben ervaringsdeskundige. Ik begrijp heel goed hoe het is om op te groeien in een disfunctioneel gezin, omdat ik het zelf heb meegemaakt. Ik begrijp dus precies waar jij mee worstelt.
N
Ik kijk met jou naar jouw blokkades op een heel ander niveau dan ‘reguliere‘ therapeuten. Ik kijk op een causaal niveau = zielsniveau. Natuurlijk ben ik ook opgeleid als academisch coach/counseller en kan ik ook reguliere methoden toe passen, echter de combinatie van het transpersoonlijke met het reguliere maakt de therapie/coaching compleet.
N
Reguliere (psycho)therapie werkt vanuit de persoonlijkheid, met behulp van het mentale bewustzijn (jouw gedachten). Zij is voornamelijk gericht op het verminderen van klachten. Transpersoonlijke Trauma Therapie werkt vanuit de ziel en het causale bewustzijn. Zij is gericht op het wegnemen van de onderliggende emotionele verstoringen.
N
Bij bijvoorbeeld Mindfulness en meditatie leer je jezelf te aanschouwen/ben je de waarnemer van jezelf, maar los je vervolgens niets op. Middels Transpersoonlijke Trauma Therapie ga je vanuit diezelfde aanschouwer ook nog eens problemen oplossen! Dit is onderscheidend.
$
Ik werk vanuit mijn praktijk aan huis, of via Skype, dus in een laagdrempelige setting. Een huiselijke sfeer is persoonlijker en vriendelijker.

Voor bezoekers is er is voldoende gratis parkeergelegenheid

$
Door Transpersoonlijke Traumatherapie te volgen hebben sommigen van mijn cliënten hun antidepressiva en kalmeringsmiddelen af kunnen bouwen of zijn zij daar zelfs mee gestopt (dit uiteraard in overleg met hun arts). Problematiek waar al jarenlang mee geworsteld wordt, verdwijnt of wordt veel draaglijker.
$
Ook kunnen problemen worden opgelost waarvan de oorsprong in het onderbewustzijn verborgen ligt.
Hierdoor kan het dus voorkomen dat je blokkades oplost, waaraan je geen herinnering meer had, maar die wel een negatieve invloed hadden op jouw functioneren en daardoor op jouw leven.
$
Recente ervaringen liggen nog vers in ons geheugen. Ervaringen uit onze jeugd zijn we misschien al lang vergeten.
Die liggen dieper verborgen in ons emotionele lichaam, maar zijn toch nog steeds redelijk goed toegankelijk en daardoor goed te behandelen met Transpersoonlijke Traumatherapie.

Transpersoonlijke Trauma Therapie.

Vaak hebben mijn cliënten vanuit de reguliere psychische gezondheidszorg niet de juiste en/of voldoende oplossingen gevonden voor hun problematiek, die is ontstaan door opvoeding in een disfunctioneel gezin.
Een disfunctioneel gezin is bijvoorbeeld een gezin waarin een of beide ouders psychische problemen hebben/hadden, zoals bijvoorbeeld autisme, narcisme, depressie, angstklachten, gewelddadig of agressief gedrag etc.

In de reguliere psychische gezondheidszorg wordt bij deze problematiek, die is ontstaan door te zijn opgegroeid in zo’n gezin, vaak weinig tot geen aandacht besteed aan de achterliggende trauma’s, waardoor problemen blijven voortbestaan.
Met behulp van Transpersoonlijke Trauma Therapie zijn de achterliggende trauma’s bij psychische aandoeningen dikwijls effectief te behandelen.
Transpersoonlijke Trauma Therapie is er op gericht emotionele verstoringen op te lossen vanuit jouw eigen innerlijke autoriteit.

Ik ga jou leren en begeleiden om vanuit de ziel/aanschouwer te kijken naar jouw persoonlijkheid. Ik begeleid jou daar stap voor stap in en ik kijk met jou mee.

De ziel is dat deel van jou van waaruit je een ononderbroken en kalm gevoel van identiteit ervaart.
Vanuit de persoonlijkheid ervaar je jouw voortdurende stemmingswisselingen. Die kunnen zo heftig zijn dat er gesproken kan worden van emotionele problematiek of een psychische aandoening.

Als we ons identificeren met de persoonlijkheid dan kunnen we ons helemaal in onze emoties en gedachten verliezen. We zijn dan blij of boos en dan worden we ook helemaal door die gevoelens overheerst.
Als we ons identificeren met de ziel, dan kunnen we diezelfde emotie waarnemen: ze vanaf een afstandje bekijken. Vanuit de ziel ervaren we emoties als iets ‘buiten’ ons. Ongeveer zoals een schooljuffrouw glimlacht om de hectiek van de kinderen op een schoolplein, zo kijken we vanuit de ziel naar de wereld van de persoonlijkheid. Vanuit de ziel hebben we een heel andere visie over de werkelijkheid. Van daaruit kunnen we op een objectieve manier onze persoonlijkheid observeren en vervolgens de verstoringen die we daarin tegenkomen oplossen.

De essentie van Transpersoonlijke Trauma Therapie
Vanuit Mindfulness en andere meditatie technieken kennen we de “innerlijke getuige”, “de waarnemer”, die op een milde manier en zonder oordeel onze gedachten, emoties en fysieke ervaringen kan observeren. Die getuige speelt een centrale rol in de Transpersoonlijke Trauma Therapie. Die innerlijke getuige noemen we de ziel.
De gedachten, emoties en fysieke ervaringen die door de ziel worden geobserveerd vormen samen de persoonlijkheid.

Transpersoonlijke Trauma Therapie is erop gericht de persoonlijkheid te helen, vanuit de ziel.
Deze therapie is daarmee fundamenteel anders dan bijvoorbeeld reguliere psychotherapie.
Reguliere psychotherapie werkt vanuit de persoonlijkheid, met behulp van het mentale bewustzijn.
Ze is primair gericht op het verminderen van klachten.
Transpersoonlijke Trauma Therapie werkt vanuit de ziel (het causale bewustzijn). Ze is gericht op het wegnemen van de onderliggende emotionele verstoringen.

Als onze ziel krachtig is ontwikkeld dan is het gemakkelijker om ons met de ziel te identificeren en om de wereld vanuit de ziel waar te nemen. Als de emoties heftiger zijn dan zullen we gemakkelijk door die emoties worden opgeslokt en de wereld vanuit de persoonlijkheid blijven ervaren. Transpersoonlijke Trauma Therapie
is erop gericht onze identificatie een beetje te verschuiven van persoonlijkheidsbewustzijn naar zielsbewustzijn.

Mijn aanbod

Ik bied mijn dienst aan in losse sessies en/of een pakket. Dit kan zowel in mijn praktijk, maar ook prima via Skype of Zoom plaatsvinden.

Inhoud:
Een kennismakingsgesprek is niet noodzakelijk, maar kan je wel een idee geven of er een klik is, zowel met de therapie als met mij. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur.

Aan de hand van een intake gesprek kunnen we een traject bepalen.
Jouw specifieke situatie bepaalt bij benadering hoeveel sessies er nodig zijn.

Het oplossen van trauma’s en/of emotionele blokkades door middel van Transpersoonlijke Trauma Therapie.

Wat is een trauma en/of emotionele blokkade?
Alles wat we doen laat sporen na. Een emotionele gebeurtenis vormt een patroon van emotionele energie, die ten minste enige tijd als een tastbare kluwen in ons emotionele lichaam aanwezig blijft. Verreweg de meeste van die kluwens lossen na verloop van tijd weer op. De emotie ebt dan weg, ze wordt als het ware verteerd, zoals ons lichaam ook voeding opneemt.
Het verteren en integreren van emotionele energieën kan goed worden vergeleken met het verteren van voedsel. Voedsel hebben we nodig voor de groei en de ontwikkeling van ons fysieke lichaam, maar het moet wel afgestemd zijn op de mogelijkheden van het lichaam dit te verteren. Kinderen en
zieke of zwakke mensen kunnen alleen licht verteerbaar voedsel verwerken. Gezonde mensen kunnen gemakkelijk zwaarder voedsel verteren. Maar teveel of te moeilijk verteerbaar voedsel blijft als een steen op de maag liggen en kan het hele spijsverteringssysteem ontregelen. Ditzelfde geldt voor emoties.
Ook emoties hebben we nodig voor onze ontwikkeling, zonder emotionele voeding kan een mens niet leven.

Soms zijn ervaringen echter zodanig dat we ze niet kunnen absorberen, dan blijft die energetische kluwen als een blijvend obstakel in ons emotionele lichaam zitten en belemmert daarmee de harmonieuze stroom van emotionele energie. Ze vormt dan een blokkade in ons energielichaam en als gevolg van die
blokkade kunnen we ons ongemakkelijk en onrustig voelen.

Alledaagse gebeurtenissen kunnen we doorgaans goed absorberen, maar als ervaringen niet passen bij onze belevingswereld, bijvoorbeeld omdat ze uit een andere cultuur afkomstig zijn of als ze zo heftig of gewelddadig zijn dat we ze niet kunnen integreren, dan blijven ze als onverteerde resten in ons energiesysteem hangen. Ze veroorzaken daar onrust en daarmee vragen ze om aandacht, net zo lang totdat we een manier hebben gevonden om ze op te lossen. Hun aanwezigheid belemmert bovendien het integreren van andere emotionele ervaringen waardoor onze emotionele weerbaarheid steeds minder wordt.

In feite zijn emotionele trauma’s niet zo heel veel anders dan fysieke trauma’s. Als we kiespijn hebben dan blijft het pijn doen – en daarmee om aandacht vragen – totdat de tandarts het probleem heeft opgelost.

De omvang van de energetische verstoring is evenredig aan de heftigheid van de gebeurtenis die het trauma heeft veroorzaakt. Een enkele verstoring zal ons doorgaans niet echt uit ons evenwicht brengen. We hebben allemaal wel wat schrammen en littekens, zowel fysiek als emotioneel, en kunnen ondanks dat gewoon ons leven leiden. Maar als de trauma’s zich ophopen dan neemt ook de emotionele verstoring in omvang toe en gaan we ons steeds minder op ons gemak voelen. Totdat uiteindelijk de verstoringen zo groot zijn geworden
dat we er ziek van worden.

Oplossen van trauma’s
Emotionele trauma’s zijn dus geblokkeerde energieën in het emotionele lichaam die je je als verwarde kluwens kunt voorstellen. Transpersoonlijke Trauma Therapie is gericht op het ontwarren van die blokkades.
Afhankelijk van de bewustzijns laag van waaruit dat plaats vindt, ziet de therapeutische benadering er dan steeds anders uit.

Een therapeutische benadering vanuit zielsniveau maakt het mogelijk die emotionele blokkades te ervaren als kluwens materiaal waarin je bent vast komen te zitten zoals een gevangenis of een cocon die moet worden open gebroken of een gevoel van verstijving of verstarring dat moet worden opgelost en weggespoeld. Er wordt hierbij gewerkt met innerlijke beelden die de context van de ervaring verduidelijken. Transpersoonlijke Trauma Therapie veroorzaakt weinig of geen emotionele reacties.
Daardoor kan ook met ernstige emotionele verstoringen worden gewerkt.

Werkend aan een bepaald probleem openbaart zich een inzicht dat precies betrekking heeft op dit ene probleem.

Werken met traumatische ervaringen en/of emotionele verstoringen
Allereerst bespreken we waaraan je wilt werken. Je geeft daarbij een
summiere beschrijving van de situatie. Waar, wanneer, welke omstandigheden enzovoorts, zodat ik enkele aanknopingspunten heb om je naar die ervaring te kunnen begeleiden. We werken vanuit de stabiliteit van een Boom, het zielsbewustzijn. Pas wanneer jij daar voldoende stevig in bent verankerd kunnen we de traumatische gebeurtenis gaan observeren.

Allereerst brengen we jou (met mij als begeleider) naar de stevigheid van een Boom/zielsniveau.
Vanuit de Boom kijken we nu naar het innerlijke beeld van de traumatische situatie zoals die door jou is beschreven. Vanaf een afstand zien we dan het ‘slachtoffer’, de traumapersoonlijkheid. Daarbij proberen we in te voelen wat er in hem of haar om gaat. Jij kijkt vanuit de Boom naar zijn/haar traumapersoonlijkheid, zoals een zorgzame vader of moeder liefdevol naar een angstig of verdrietig kind zou kijken.
Ik kijk met je mee en neem jou, in de confrontatie met jouw trauma, bij de hand. In deze confrontatie kun jij gemakkelijk afgeleid raken en daarbij je focus verliezen. Het is aan mij om het proces te bewaken en om jou door het hele proces te begeleiden.

De stappen tijdens een sessie

De behandeling vindt in mijn eigen praktijk aan huis of via Skype plaats.

$
We gaan eerst bespreken waar jij mee worstelt in jouw leven.
$
Dan geef ik uitleg over de therapie en hoe we te werk gaan.
$
In de therapie ga ik zorgen dat jij goed geaard bent en ik ga je laten ervaren hoe jij als aanschouwer (= vanuit zielsniveau) naar jezelf kunt kijken.
$
Vervolgens ga ik samen met jou op dit niveau (= zielsniveau) jouw emotionele blokkades bekijken. Dit doen we aan de hand van innerlijke beelden.
$
Daarna gaan we deze blokkades in diverse op elkaar volgende sessies steeds verder opruimen.
$
Hierdoor krijg je weer eigenwaarde en zelfvertrouwen om de verlangens van jouw hart te volgen en te leven.

Hoeveel sessies zijn er nodig?

Jouw specifieke situatie bepaalt hoeveel sessies er nodig zijn. Je kunt er vanuit gaan dat veelal om te beginnen minimaal 5 sessies nodig zijn.
In de loop van het traject zal duidelijk worden of 5 sessies genoeg zijn, of dat er meerdere sessies nodig zijn. Dit is uiteraard sterk afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.
Bij diepliggende problematiek zijn 15 tot 20 sessies aan te raden om een goed resultaat te behalen.
Bij enkelvoudige trauma’s kan het zijn dat 1of 2 sessies genoeg zijn.

Wordt deze therapie vergoed door mijn zorgverzekering?

Deze vorm van therapie wordt helaas nog niet vergoed via de zorgverzekering. Het draagvlak binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg wordt wel steeds groter, maar op dit moment mag je het zien als een investering in jezelf en jouw levensgeluk.

Tarieven

Een kennismakingsgesprek is niet noodzakelijk, maar kan je wel een idee geven of er een klik is, zowel met de therapie als met mij. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur en kost 35 euro.

Een losse sessie kost 97,00 euro en duurt 1 a 1,5 uur.

Aan de hand van een intake gesprek kunnen we een traject bepalen.
Jouw specifieke situatie bepaalt bij benadering hoeveel sessies er nodig zijn.

Pakket aanbieding*

De eerste 5 sessies zijn 460,00 euro* (normaal 485,00 euro) bij vooruitbetaling in 1 keer.
Na de 5e sessie bepalen we of er nog meer sessies nodig zijn.
Elk volgend pakket van 5 sessies kost wederom 460,00 euro*, maar het kunnen natuurlijk ook aanvullende losse sessies zijn.

* De pakket aanbieding is alleen geldig indien je sessies niet vergoed worden op enige andere wijze, b.v. via een werkgever.

Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Annulering, Ethische code, Algemene voorwaarden

Je kunt een afspraak zonder kosten annuleren tot 24 uur voor de geplande datum. Na dit tijdstip is annuleren niet meer mogelijk en worden de kosten in rekening gebracht.

Als academisch gediplomeerd Coach/Counsellor ben ik gehouden aan de ethische code, klik op de link voor meer details. https://counselling.nl/gedragscode.html

Algemene voorwaarden, Disclaimer

Wil je gebruik maken van mijn dienst?

Als je hebt besloten om te beginnen met Transpersoonlijke Traumatherapie, kun je:

Een mail sturen naar mij met daarin:
Jouw voornaam en achternaam
Jouw e-mail adres
Eventueel een opmerking of een vraag

Of je kunt mij bellen : 06-48971174

Hoe werkt de betaling?

Bij het afnemen van een pakket wordt het bedrag vooraf overgemaakt.
Losse sessies worden contant betaald of middels een transactie op je mobiele telefoon.

Ervaringen van mijn cliënten

Een aantal weken geleden was ik klaar om weer door een diepere laag van mijn bewustzijn te duiken. Zoals altijd heeft de Universe het beste met ons voor en regelde de mogelijkheid om bij mijn geliefde coach een traject te volgen. Middels Transpersoonlijke trauma therapie begeleidt zij volwassenen opgegroeid in disfunctionele gezinnen op zielsniveau, zodat ze zich weer veilig en blij voelen en leven vanuit hun eigen autoriteit.

Iedere week sta ik versteld van wat we opruimen en hoe anders de week erna aanvoelt en zich manifesteert. Vandaag heb ik mogen ervaren wat energetisch vergeven, bedanken en loslaten voelt. Dat gevoel dat je je huis opruimt. Schoonmaakt. Vervolgens verwent met helende geuren en bloemenkleuren. Dat je daarna op de bank ploft en geniet van de ruimte en het licht in en om je heen. Je naar de badkamer loopt om je tanden te poetsen en jezelf ontmoet in de spiegel en zegt vanuit het diepste van je hart ‘dag mooie vrouw (of man ;-)) wat ben je toch moedig, ‘ik hou van jou’ en je met een voldaan liefdevol gevoel je klaarmaakt voor de droomreis naar morgen.
Ik noem haar al bijna 10 jaar mijn engel. Vandaag noemde ik haar een parel (omdat oa haar kledingkleur resoneerde met de kleur van de helende energieveld van vandaag).

Even later, in de Action of all places, lacht ze mij nog even toe (zie foto). Lieve Mirjam Otterspeer, engel, prachtige parel. Dat je nog maar heel veel mensen mag begeleiden. Het maakt de wereld velen malen mooier.
In dank en liefde,

Miranda

Lieve Mirjam

Wat vond ik het fijn toen ik Transpersoonlijke Trauma Therapie bij jou kon beginnen.
lk heb de afgelopen periode een grote persoonlijke groei doorgemaakt die met ups en downs gepaard gingen. lk ben niet een keer met tegenzin naar je toegegaan, integendeel.
Wat ik weet is dat ik meer losgekomen ben rondom het verleden van mijn ouders en de tijd met mijn ouders. lk ben daardoor meer in mijn kracht komen te staan en heb daardoor ook meer helderheid verkregen rondom de ontwikkeling van de ziel.

Ook ben ik in een andere flow terecht gekomen die soms wat onwerkelijk lijkt maar ook weer vanzelfsprekend, “grappig’ . Mede door het vertrouwen dat je mij gaf heb ik ook meer vertrouwen gekregen in mijn toekomst als Healer Coach.
lk ben nieuwsgierig naar de komende tijd en wat daar weer wakker wordt.
lk wil je bedanken voor je tijd, je liefde, je vastberadenheid, je ontspanning, je helderheid en je humor.
lk zal onze zeer waardevolle sessies missen, maar wie weet wat er nog gaat komen?

Liefs Robbert

Ja ik wil van mijn jeugdtrauma’s en emotionele blokkades af!

Veelgestelde vragen:

Is Transpersoonlijke Trauma Therapie voor iedereen geschikt?

Ja. Voorwaarde is dat je helder van bewustzijn bent en open staat voor deze manier van werken.

Is elk trauma te behandelen met Transpersoonlijke Trauma Therapie?
Ja, in principe is elk trauma te behandelen, echter mijn specialisatie is volwassenen, die zijn opgegroeid in een probleemgezin.
Ik heb al zoveel geprobeerd, voegt deze therapie nog wel iets toe?
Als je nog nooit op zielsniveau bent begeleid, kan deze manier van werken zeker effect hebben. Aangezien ieder mens verschillend is en anders reageert, kunnen we na een intake gesprek of een eerste sessie de balans opmaken of deze therapie iets voor jou is.