Home » Mijn blogartikelen » Angst » ERVAAR JIJ TERUGKERENDE ONRUST EN ANGST?

ERVAAR JIJ TERUGKERENDE ONRUST EN ANGST?

door | 11 mrt, 2018 | Angst

Ieder van ons wordt zijn hele leven geconfronteerd met emotionele indrukken. Verreweg de meeste daarvan kunnen we gemakkelijk verwerken; we verteren ze zoals we ons voedsel verteren. Dan verrijken ze onze ervaring, ze vormen ons. Ze worden een deel van onze geschiedenis en we denken er nauwelijks nog aan terug. 

Maar soms is die verstoring zo heftig of ons vermogen ermee om te gaan zo gering, dat we een bepaalde ervaring niet kunnen integreren. Dan wordt die onverwerkt weggestopt in ons onderbewustzijn of weggeredeneerd, zodat we net kunnen doen alsof er niets is gebeurd. Hoe we hier ook mee omgaan, zolang de gebeurtenis niet van haar emotionele lading is ontdaan zal ze ons bewust of onbewust, blijven beïnvloeden. Ze zal ons een voortdurend gevoel van onrust geven, onze dagelijkse beslissingen beïnvloeden of een stempel drukken op onze relaties.

Alle mensen, zonder uitzondering, hebben de nodige onverwerkte emotionele ervaringen in zich. Problemen met je ouders, ruzie met je ex, de confrontatie met ziekte en dood of geweld en misbruik. Vaak kunnen we hier relatief goed mee omgaan, maar soms drukken zulke ervaringen een stempel op ons die ons blijvend beïnvloedt. 

Transpersoonlijke Traumatherapie is een benadering vanuit zielsniveau die het mogelijk maakt om de emotionele blokkades, die jij ervaart als kluwens materiaal, waarin je bent vast komen te zitten, open te breken, weg te spoelen of op te lossen. Ook kunnen structuren van verstijving of verstarring door de oordeel-loze liefdevolle aandacht verdwijnen en komt de stroming van energie weer op gang.

Ik neem jou bij de hand en begeleid jou in jouw innerlijke landschap. Samen kijken we welke verstoringen zichtbaar worden en wat nodig is om ze op te lossen.

 

Blijf op de hoogte

Over mij

De angst, de pijn en het verdriet die ik heb ervaren en die ik heb overwonnen mogen niet voor niets zijn geweest. Ik ervaar grote voldoening als ik mensen mag begeleiden vanuit mijn ervaring, mijn deskundigheid en mijn heldere intuïtie, zodat zij ook hun angst, pijn en verdriet los kunnen laten.

Gerelateerde artikelen

Tweet
Share
Share
Pin1